Dette er Lyst

Marienlyst vil bli helt sentralt i det nye Oslo, og eiendommen har en historie som forplikter. Vi ønsker å skape en ny bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. Vi vil bidra til å gjøre Oslos til en grønnere, mer skapende og inkluderende by.

Foto: Olav Heggø