Tidlig konseptfase

Utbyggingskonseptet tar utgangspunkt i et tredimensjonalt «prøvebilde» som følger rutenettet i de eksisterende bygningene på tomten. Dette sikrer at planen er godt tilrettelagt for fremtidige bevarings- og transformasjonsløsninger.

«Det tredimensjonale prøvebildet» legger til rette for en romlig fleksibilitet som muliggjør nyskapende programmering av både bygninger og byrom. I konseptet organiseres bebyggelsen rundt en midtakse, en urban strøksgate, som forbinder Kringkastingshuset med Halvor Blinderns plass som hovedatkomst nord i området.

  • Lysthuset blir bydelens møteplass og identitetsmerke. I Lysthuset kompletteres Kringkastingshuset med en ny storstue plassert mellom de fredede bygningsfløyene. Det tradisjonsrike huset blir åpnet for allmenheten og det legges til rette for aktiviteter på dag- og kveldstid med innovasjon- og kunnskapsnæring, hotell, konferansefasiliteter og et rikt kultur- og serveringstilbud. Den konkave takformen er optimalisert for høsting av solenergi som muliggjør en fremtidig plussenergi-ambisjon for Kringkastingshuset som helhet.
  • Lystplassen blir et nytt bydelstorg bak Kringkastingshuset som binder Lysthuset sammen med boligkvartalene. Lystplassens store attraksjon blir lekeveggen som integreres i Lysthusets fasade.
  • Lystgårdene blir boligkvartaler med optimaliserte solforhold, frodige bakgårdshager og publikumsrettede funksjoner på gateplan.
  • Lysthagene blir takhager for boligene med muligheter for beplantning og dyrking i drivhus i ulike størrelser.
  • Lystparken forbinder de fredede grøntarealene rundt Kringkastingshuset med Halvor Blinderns gravsted og kulturmiljøet rundt Nedre Blindern gård i nord. Lystparken blir en grønn ferdselsåre gjennom bydelen fra Suhms gate til Blindernveien.
  • Lillelyst – et møtested for bydelen med cafe og uteamfi mens vi venter på at Lysthuset skal stå ferdig. Foran Store Studio etableres en offentlig plass der det etableres et vannspeil med utgangspunkt i åpning av Majorstuabekken. Her blir det fontene på sommeren og skøytebane på vinteren.