Dette er Lyst

Marienlyst vil bli helt sentralt i det nye Oslo, og eiendommen har en historie som forplikter. Vi ønsker å skape en ny bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. Vi vil bidra til å gjøre Oslos til en enda grønnere, mer skapende og inkluderende by.

Prosjektet er gitt navnet «Lyst» fra Marienlyst. Lyst-begrepet har flere betydninger på norsk og henspiller blant annet til tomtas gode solforhold og verdien av dagslys som viktig parameter for bokvalitet.

Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som får rollen som en samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for både bydelen og byen. Lysthuset blir bydelens møteplass og identitetsmerke. I Lysthuset kompletteres Kringkastingshuset med en ny storstue plassert mellom de fredede bygningsfløyene. Det tradisjonsrike huset blir åpnet for allmenheten og det legges til rette for aktiviteter på dag- og kveldstid med innovasjon- og kunnskapsnæring, hotell, konferansefasiliteter og et rikt kultur- og serveringstilbud.

Snøhetta er kjent for sine skulpturelle bygg med muligheter til å bevege seg fritt der lyset og utsikten er på sitt vakreste. Lysthuset er intet unntak.

Den konkave takformen er optimalisert for høsting av solenergi som muliggjør en fremtidig plussenergi-ambisjon for Kringkastingshuset som helhet. Her kan du gå opp på toppen, nyte utsikten og bruke takene til å gå en tur. Inne i Lysthusets allrom har vi ambisjoner om å bygge et av landets heftigste lekestativer som kan gå over flere etasjer. Vi ønsker å tilby noe til allmennheten, noe som gjør at folk har lyst til å dra hit.