Dette er Lyst

Marienlyst vil bli helt sentralt i det nye Oslo, og eiendommen har en historie som forplikter. Vi ønsker å skape en ny bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. Vi vil bidra til å gjøre Oslos til en enda grønnere, mer skapende og inkluderende by.

Prosjektet er gitt navnet «Lyst» fra Marienlyst. Lyst-begrepet har flere betydninger på norsk og henspiller blant annet til tomtas gode solforhold og verdien av dagslys som viktig parameter for bokvalitet.

Etter at Ferd og Snøhetta lanserte sine tidlige tanker og idéer har det blitt vedtatt et planprogram for området (juni 2019).  I det videre arbeidet vil det jobbes innenfor nylig vedtatte rammer. Konseptet som er skapt av Snøhetta vil bearbeides, men ambisjonene om bolyst, skapelyst og opplevelseslyst lever videre.

Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som får rollen som en samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for både bydelen og byen. Lysthuset blir bydelens møteplass og identitetsmerke. I Lysthuset kompletteres Kringkastingshuset med en ny storstue plassert mellom de fredede bygningsfløyene. Det tradisjonsrike huset blir åpnet for allmenheten og det legges til rette for aktiviteter på dag- og kveldstid med innovasjon- og kunnskapsnæring, hotell, konferansefasiliteter og et rikt kultur- og serveringstilbud.

Snøhetta er kjent for sine skulpturelle bygg med muligheter til å bevege seg fritt der lyset og utsikten er på sitt vakreste.

Vi ønsket å optimalisere taket for høsting av solenergi som muliggjør en fremtidig plussenergi-ambisjon for Kringkastingshuset som helhet. Taket kan formes på ulike måter, og Snøhetta har foreslått hele 20 ulike takformer som kan høste sol. Dette må gjøres innenfor vernehensyn og bevaring av kulturverdiene på området. Inne i Lysthusets allrom har vi ambisjoner om å bygge et lekestativer som kan gå over flere etasjer. Vi ønsker å tilby noe til allmennheten, noe som gjør at folk har lyst til å dra hit.