Medvirkning

Skaperlyst er mottoet for medvirkningsprossessen og denne nettsiden – hvor du kan finne informasjon om det pågående arbeid med involvering av innbyggerne i forbindelse med utviklingen av Lyst.

Leva Urban Design skal lede medvirkningsprosessen for Lyst.

Gjennom utviklingsprosessen vil det legges opp til en omfattende medvirkningsprosess for å sikre at man skaper et sted som er godt og interessant for beboere og besøkende.

Bred medvirkning er essensielt for å lykkes med et godt bymiljø og derfor inviteres man inn til å komme med innspill og å delta i planprosessen

Første steg i denne prosessen er en runde digital medvirkning – et digital spørreskjema om lokale forhold slik som bruk og behov.

Denne lanseres rett over sommeren 2020.