Medvirkning

Skal vi lykkes med å skape et godt bymiljø på nye Marienlyst, er det viktig med bred involvering og en god medvirkningsprosess. Derfor er Skaperlyst mottoet for medvirkningsprosessen til prosjektet!

Fra start av ønsker vi å invitere til at man kan komme med innspill og delta i planprosessen gjennom digitale undersøkelser, på møtepunkt og gjennom aktivitet på området.

 

MARIENLYST-UNDERSØKELSEN

Første steg i medvirkningsprosessen var å gjennomføre Marienlyst-undersøkelsen. I undersøkelsen ønsket vi å få bedre innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Marienlyst!

Undersøkelsen ble lansert 13.08.2020 og var åpen for besvarelser frem t.o.m 23.08.2020. Det var over 1200 som deltok i undersøkelsen – og vi jobber nå med å samle opp resultatene.

_ _

_ _

LÉVA Urban Design har ansvar for medvirkningsprosessen på Marienlyst. På denne siden finner man informasjon om det pågående arbeid med involvering av innbyggerne i forbindelse med utviklingen av prosjektet. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og å legge ut informasjon. Følg med for å få med de nyeste mulighetene til å medvirke til utviklingen av Marienlyst.

Ta gjerne kontakt med oss i LÉVA Urban Design, skulle du ha spørsmål knyttet til medvirkningen til prosjektet

Kontakt