Mulighetsstudie

Foto: Olav Heggø

Snøhetta har vært et eventyrlystent valg for oss, konseptet vi har utviklet er både robust og innovativt. De har imponert oss gang på gang og har en metode og tilnærming som er ambisiøs innenfor våre felles verdier. Deres oppdrag har vært å utvikle et konsept og mulighetsstudie for oss, og vi har virkelig latt oss engasjere av deres ambisjoner og kreativitet.

 

Våre felles mål

I tråd med Ferds verdier utvikles Marienlyst-tomta som en bærekraftig og flerfunksjonell bydel med hovedvekt på tilgjengelighet, gode boliger, attraktive næringsarealer og et variert tilbud innen kultur og idrett. Konseptet har høye ambisjoner for en bærekraftig, helhetlig byutvikling og en ambisiøs og respektfull etterbruk av Kringkastingshuset.

Utvikling av en så stor og sentral eiendom som Marienlyst krever en robust strategi for utvikling over tid. Vi tar derfor sikte på en langsiktig og trinnvis utvikling, inspirert av TV- og filmbransjens «sesonger» og «episoder» som til sist vil skape et nytt, helhetlig byområde. Det er avgjørende å ta hensyn både til NRKs utflytting og sikre at bydelen blir et godt sted å være gjennom hele byggeperioden. Ambisjonen er å utforme et «urbant råmanus» for den fremtidige utbyggingen, der konseptet knytter seg til områdets unike historie, landskapskvaliteter og fremtidig potensiale som attraktivt byområde.

 

Det handler om kvalitet og følelsen av tilhørighet. Det handler om å skape merverdi for folk.